آغاز ثبت نام کلاس زبان انگلیسی از مهر ماه 1400

  • قابلیت فهم و یادگیری
  • بهره‌مندی از بازی و فعالیت جسمی
  • آموزش غیر‌مستقیم
  • قابلیت پرورش تخیل
  • فعال کردن تمام حواس
  • تنوع فعالیت‌های کلاسی
  • تقویت‌کننده یادگیری
  • رویکرد یادگیری شخصی
  • استفاده از زبان مادری
  • استفاده از محرک‌های مثبت و مناسب