مشاوره اخذ مجوز پیش دبستانی و دبستان

مدارس غیر دولتی(غیر انتفاعی) به دوره های پیش دبستانی و دبستان -دبیرستان(متوسطه اول و دوم)تقسیم می گردند که در این مقاله بطور اختصاصی به تاسیس پیش دبستانی و دبستان پرداخته می شود:

به گزارش ایسنا بنابر اعلام موسسه اندیشه آسیا، در زمینه اخذ مجوز پیش دبستان و دبستان باید به این نکته توجه داشت که قبلا مراجعی مانند سازمان بهزیستی در کنار صدور مجوز مهد کودک اقدام به صدور مجوز پیش دبستانی می نمودند ولیکن به طور رسمی از سال ۱۳۹۷ توسط ریاست سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش اعلام گردید که تنها مرجع صدور مجوز مراکز پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش می باشد و کلیه موسسان مهد کودک زیر مجموعه سازمان بهزیستی می بایست در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند نکته مهم اینکه این قانون فقط شامل موسسان جدید نبوده و کلیه افرادی که قبلا از سازمان بهزیستی مجوز پیش دبستانی اخذ نموده اند می بایست برای ادامه فعالیت نسبت به اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش نیز اقدام نمایند این قانون مصوبه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی می باشد و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است لازم به ذکر است که طبق نظر سازمان مدارس و مراکز غیرمستقیم دولتی وزارت آموزش و پرورش فعالیت مراکزی با عنوان پیش دبستانی تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی -شهرداری و یا ارگانهای متفرقه ممنوع و غیر قانونی می باشد و خانواده ها در هنگام ثبت نام فرزندان باید به این نکات دقت داشته باشند در زمینه صدور مجوز مدارس غیر دولتی(غیر انتفاعی) شامل مجوز دبستان غیر دولتی-مجوز دبیرستان غیر دولتی(متوسطه اول و دوم)تنها مرجع صدور مجوز وزارت آموزش و پرورش می باشد.

 

در زمینه تاسیس مراکز پیش دبستانی و دبستان مانند تاسیس مراکز و مدارس غیر دولتی(غیر انتفاعی) اشخاص حقیقی و حقوقی همچون سایر دوره های تحصیلی پس از ارائه درخواست و مدارک لازم به ادارات آموزش و پرورش و در صورت تایید مراجع ذیصلاح از جمله گزینش-حراست-و بررسی و تایید نهایی شورای سیاست گذاری-برنامه ریزی و نظارت آموزش و پرورش مجوز تاسیس دریافت می کنند و سپس به عنوان موسس می توانند با معرفی فضای مطلوب و مورد تایید نسبت به اخذ اجازه راه اندازی اقدام نمایند در زمینه تاسیس مراکز پیش دبستانی در صورت وجود فضای مناسب در مدارس ابتدایی دولتی و به تشخیص منطقه و تایید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مطابق با ماده۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات همکاری لازم با موسسین متقاضی دایر کردن کلاسهای پیش دبستانی غیردولتی در این قبیل فضاها معمول شده و قرارداد اجاره تنظیم و امضا می شود نظارت مستمر بر مدیریت و کیفیت کلاسهای پیش دبستانی علاوه بر شورای هماهنگی و ارزیابی مراکز پیش دبستانی مناطق آموزش و پرورش توسط کارشناس پیش دبستانی معاونت آموزش ابتدایی صورت می پذیرد و لازم است کلیه شهروندان و اولیا جهت اطلاع از شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و دستورالعمل اجرایی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی-دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل ساماندهی و توسعه دوره پیش دبستانی را به دقت مطالعه نمایند.

در زمینه تاسیس مراکز پیش دبستانی و دبستان مانند تاسیس مراکز و مدارس غیر دولتی(غیر انتفاعی) اشخاص حقیقی و حقوقی همچون سایر دوره های تحصیلی پس از ارائه درخواست و مدارک لازم به ادارات آموزش و پرورش و در صورت تایید مراجع ذیصلاح از جمله گزینش-حراست-و بررسی و تایید نهایی شورای سیاست گذاری-برنامه ریزی و نظارت آموزش و پرورش مجوز تاسیس دریافت می کنند و سپس به عنوان موسس می توانند با معرفی فضای مطلوب و مورد تایید نسبت به اخذ اجازه راه اندازی اقدام نمایند در زمینه تاسیس مراکز پیش دبستانی در صورت وجود فضای مناسب در مدارس ابتدایی دولتی و به تشخیص منطقه و تایید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مطابق با ماده۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات همکاری لازم با موسسین متقاضی دایر کردن کلاسهای پیش دبستانی غیردولتی در این قبیل فضاها معمول شده و قرارداد اجاره تنظیم و امضا می شود نظارت مستمر بر مدیریت و کیفیت کلاسهای پیش دبستانی علاوه بر شورای هماهنگی و ارزیابی مراکز پیش دبستانی مناطق آموزش و پرورش توسط کارشناس پیش دبستانی معاونت آموزش ابتدایی صورت می پذیرد و لازم است کلیه شهروندان و اولیا جهت اطلاع از شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و دستورالعمل اجرایی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی-دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل ساماندهی و توسعه دوره پیش دبستانی را به دقت مطالعه نمایند.